Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Adamczak
e-mail: iod@palmiarnia.poznan.pl