Misja

Misją Palmiarni Poznańskiej jest popularyzacja wiedzy dotyczącej fauny i flory różnych stref klimatycznych, prowadzenie pozaszkolnej edukacji przyrodniczej, a także podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zwłaszcza w zakresie:

  •     ochrony gatunkowej roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem,
  •     problemu zanikania unikalnych siedlisk przyrodniczych i ocieplania klimatu,
  •     gospodarowania odpadami.