Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 rok

pdfPlan_postepowan_2019.pdf

 


 

Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie stawów i wywóz uzyskanego odpadu

pdfZapytanie.pdf

pdfOferta.doc