ZDJ

Zgodnie z zarządzeniem nr 268/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 r. informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 lutego 2022 r. lub późniejszym zwolnieni są z opłaty za wstęp do Palmiarni Poznańskiej. 

Zwolnienie z ponoszenia opłaty za wstęp przysługuje po okazaniu zaświadczenia z hologramem wydanego przez ZTM w Poznaniu potwierdzającego prawo do zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej lub ukraińskiego dokumentu paszportowego, lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 lutego 2022 r. lub późniejszym. Zwolnienie obowiązuje w dniach od 7.04.2022 do 30.06.2022.


Відповідно до розпорядження № 268/2022/P Президента міста Познані від 5 квітня 2022 року повідомляємо, що громадяни України, які перетнули кордон Республіки Польща 24 лютого 2022 року або пізніше звільняються від плати за вхід до Познанської пальмової оранжереї.

Звільнення від сплати вступного внеску можливе при пред’явленні сертифіката з голограмою, виданого ZTM в Познані, що підтверджує право на звільнення від оплати за користування громадським транспортом. Також  можна пред'явити паспорт України чи інший офіційний документ, що підтверджує перетин кордону Республіки Польща з 24 лютого 2022 року та пізніше. Звільнення діє з 7 квітня 2022 року по 30 червня 2022 року.