W Palmiarni aktualnie poszukujemy pracowników na dwa stanowiska:
 
Specjalista ds. Promocji i Dydaktyki:
szczegóły pod linkiem:
Zakres podstawowych czynności:
- przygotowywanie oprawy graficznej wydarzeń
- wpółpraca z drukarniami i podwykonawcami
- obsługa portali społecznościowych Palmiarni Poznańskiej
- dokumentacja fotograficzna wydarzeń
- sporządzanie sprawozdań z działalności działu
- współpraca i nawiązywanie kontaktów z mediami, reprezentacja Palmiarni Poznańskiej w mediach
- koordynacja wystaw i wydarzeń, promujących zagadnienia przyrodnicze
- redagowanie strony internetowej
- prowadzenie stałej, wielokierunkowej i systematycznej promocji obiektu.
 
Specjalista ds. infrastruktury:
szczegóły pod linkiem:
Zakres podstawowych czynności:
-przygotowywanie dokumentacji związanej z usługami, zakupami w zgodności z obowiązującymi przepisami PZP i wewnętrznymi regulaminami,
- prowadzenie procedur dla zamówień publicznych realizowanych przez Jednostkę, sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji,
- przygotowanie umów we współpracy z radcą prawnym Palmiarni i nadzór nad ich realizacją,
- dokonywanie opisów faktur zgodnie z obowiązującym planem wydatków,
- nanoszenie korekt w zakresie planów jednostki,
- sporządzanie zapotrzebowań na środki - budżet bieżący i inwestycyjny
- terminowe przygotowanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa oraz nadzór nad realizacją wytycznych i zaleceń organów nadzorujących Jednostkę.
 
Szczegółowe informacje na stronie bip.poznan.pl