20200317 112056 kopia

Drodzy Mieszkańcy!

UPRZEJMIE PROSIMY O NIEWYRZUCANIE ODPADÓW BYTOWYCH- higienicznych, takich jak rękawiczki, maseczki, czy chusteczki do miejskich koszy, w tym zlokalizowanych w Parku Wilsona. 
Wspólnie zadbajmy o to, by możliwe ogniska koronawirusa nie rozprzestrzeniały się w przestrzeni publicznej.

Zalecamy również, aby w tym czasie powstrzymać się od korzystania z Placu Zabaw dla dzieci w Parku Wilsona. Podobne ogranizenia, zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Poznania z 16.03.2020 r. dotyczą wszystkich miejskich placów zabaw i boisk.

Za zrozumienie serdecznie dziękujemy!

Palmiarnia Poznańska