Palmiarnia Poznańska informuje, że zamierza zakupić rośliny do kolekcji - interesują nas wyjątkowe okazy. Oczekujemy ofert zainteresowanych wykonawców z podaniem nazwy gatunkowej,  opisem oraz zdjęciami roślin. Zdjęcia ofert prosimy wykonywać tak by jednoznacznie obrazowały wielkość i kondycję okazów. Do zdjęć należy podać dane o wymiarach (wysokość i średnica) donicy i wysokości rośliny. Wykonawca poda ofertę cenową brutto obejmującą wartość rośliny i jej transportu do siedziby Palmiarni. Rośliny muszą być w bardzo dobrej kondycji fitosanitarnej. Palmiarnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty. Ewentualne oferty prosimy składać:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.