Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody, mieszkańców i rodziny z dziećmi w najbliższą sobotę 8 sierpnia nad Duży Staw do Parku Wilsona. Będzie można wspólnie obserwować instalację oraz wodowanie Pływających Ogrodów dla ptaków mieszkających w Parku Wilsona.

Ptactwo w parku, który jest tradycyjną enklawą przyrodniczą w centrum Poznania, zasługuje na wsparcie przyrodnicze. Przez Pływające Ogrody Fundacji OnWater.pl rozumie się lekką konstrukcję wysp pływających o funkcjach pobytowo-filtrujących, których głównym zadaniem jest poprawa różnorodności biologicznej związanej z fauną i florą.

Dzięki współpracy wielu osób, ich energii, poświęceniu kolejny akwen w Poznaniu będzie wzbogacony o Pływające Ogrody (http://onwater.pl/wodne-ogrody-2/). Po realizacji na rzece Warta, na osiedlu WILDA oraz po instalacji na rzece Cybina kolej na centrum miasta!

Więcej o Pływających Ogrodach:
http://onwater.pl/wodne-ogrody-2/

Projekt finansowany przez: Miasto Poznań (Urząd Miasta Poznania- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) @CONNECTING Nature
Partnerzy projektu:
Rada Osiedla Św. Łazarz
Palmiarnia Poznańska
Fundacja Onwater.pl