Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok zgodnie z art.13.A Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

pdfplan_postepowan_2017.pdf


Palmiarnia Poznańska informuje o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na modernizację podłogi drewnianej muszli koncertowej zlokaliowanej na terenie Parku T.W. Wilsona w Poznaniu.

Ogłoszenie znajduje się pod linkiem:

http://bip.poznan.pl/public/bip/zampub.html?co=print&za_id=28220&za_aktywny=N