Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok

pdfPlan_postepowan_2018.pdf

 


Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb modernizacji fontanny znajdującej się w Parku i. T. W. Wilsona

pdfZapytanie.pdf

pdfOferta.docPalmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:
dostawę, montaż i uruchomienie podestu schodowego w pawilonie 3A Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 Poznaniu

pdfZapytanie.pdf

pdfOferta.doc