Zamówienia publiczne

Analiza ekonomiczno - wykonawcza z koncepcją" w akwarium Pawilonu IIIA Palmiarni
Poznańskiej, Poznań, ul. Matejki 18.

pdfFormularz_ofertowy_-_analiza_ekonomiczno-wykonawcza.pdf

pdfZapytanie_ofertowe_2_Analiza_ekonomiczno-wykonawcza.pdf

jpgakwarium_propozycja_modernizacji_basenow_6_7_23_i_24.jpg

jpgakwarium_rzut_stan_obecny.jpg

jpgczesc_ekspozycyjna_ze_zbiornikami_6_i_7.jpg

jpgczesc_ekspozycyjna_ze_zbiornikami_6_i_7_zblizenie.jpg

jpgczesc_ekzpozycyjna_ze_zbiornikami_23_i_24.jpg

jpgkorytaz_pomidzy_zbiornikiem_7_i_23.jpg

jpgnaroznik_zbiornika_6.jpg

jpgplan_Palmiarni_Poznanskiej.jpg

jpgpomost_nad_zbiornikiem_76_i_2324.jpg

jpgstrop_zaplecza_akwarium_widok_od_strony_pomostu_nad_zbiornikami_7_i_23.jpg

jpgzaplecze_dzialu_akwarium.jpg

jpgzbiornik_24_od_strony_zaplecza.jpg

jpgzbiornik_nr_6_od_strony_zaplecza.jpg


Ekspertyza dwóch mostków znajdujących się w Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona

pdfFormularz_ofertowy_-_ekspertyza_mostkow.pdf

pdfZapytanie_ofertowe_2_Ekspertyza_dwoch_mostkow.pdf

 

 

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok zgodnie z art.13.A Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

pdfplan_postepowan_2017.pdf


Palmiarnia Poznańska informuje o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na modernizację podłogi drewnianej muszli koncertowej zlokaliowanej na terenie Parku T.W. Wilsona w Poznaniu.

Ogłoszenie znajduje się pod linkiem:

http://bip.poznan.pl/public/bip/zampub.html?co=print&za_id=28220&za_aktywny=N