Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok

pdfPlan_postepowan_2018.pdf

 


Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie wolier dla papug"

pdfZapytanie_ofertowe_-_wykonanie_wolier_dla_papug.pdf

docOferta-wykonanie_wolier_dla_papug.doc

 


Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia oferty na: "Wzmocnienie i remont mostków znajdujących się na terenie Parku im. Th.W. Wilsona" 

pdfZapytanie_ofertowe_-_wzmocnienie_i_remont_mostkow.pdf

docOferta_-_wzmocnienie_i_remont_mostkow.doc

 


Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia oferty na "Ochronę obiektów Palmiarni wraz z parkiem Wilsona".

Warunki uczestnictwa w zamówieniu ( WUZ ) znajdują się na stronach:

http://bip.poznan.pl/public/bip/zampub.html?co=print&za_id=30411&za_aktywny=N

oraz

http://bip.poznan.pl/bip/palmiarnia-poznanska,69/zamowienia-publiczne/pdt-01-2018,30411/

 

 


 

Palmiarnia poznańska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opinii:

"sposób użytkowania znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona do czasu wykonania remontu mostków"

pdfZapytanie_ofertowe_-_uzytkowanie_mostkow.pdf

docOferta_-_mostki.doc

 


Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia oferty na wywóz odpadów zielonych o kodzie 200201

pdfZapytanie_ofertowe_-_wywoz_odpadow_zielonych.pdf

docOferta_-_wywoz_odpadow_zielonych_z_Parku_i_Palmiarni.doc

 


Palmiarnia Poznańska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:

Przebudowa istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie parku im.Th. W. Wilsona
(demontaż piaskownicy i montaż 2 nowych urządzeń zabawowych)

pdfZapytanie_ofertowe_-_Przebudowa_placu_zabaw.pdf

doc01_Formularz_ofertowy.doc

pdfSpecyfikacja-plac_zabaw.pdf

pdfPozwolenie_MKZ_na_prowadzenie_prac_remontowych.pdf

pdfPrzedmiar_robot.pdf

pdfProgram_prac_konserwatorskich.pdf

pdfOpis.pdf

pdfA01 - inwentaryzacja.pdf

pdfA02 - PZT.pdf

pdfA03 - Rzut.pdf

pdfA04 - Aksonometria.pdf

pdfA05 - Wizualizacje.pdf

pdfA06 - Zestaw zabawowy.pdf

pdfA07 - karuzela.pdf